Je to tak snadné …      Prostě se s námi bavte !!

IVAGENCY

– umělecká agentura –

DEN OBCE     ///////////     DEN MĚSTA

Kompletně vám zrealizujeme váš slavnostní den !!!

Realizování oslav měst či obcí bylo vždy pro nás radostí a velice rádi přistupujeme k aktivní spolupráci s pořadatelem.

Vašim úkolem je pouze zadat nám svou přesnou vizi o uspořádání vaší akce.

Základem akce je pódium, které máme k dispozici v několika variantách, a následně ozvučení, které výkonově vybereme dle programu, jenž bude na akci probíhat. 

Jedním z důležitých bodů programu akce je výběr moderátora/-ky, které můžeme doporučit, ať už se jedná o moderátora lokálního či moderátora známého z televizní obrazovky.

Nezapomínáme ani na děti, takže podstatná část programu bude věnována právě jim.

Celý slavnostní den můžeme pro vás zakončit nádherným ohňostrojem, jehož délku si můžete určit sami dle vašich finančních možností.

Na základě vámi zadaných požadavků vám předložíme přesný návrh na realizaci akce, který máte možnost podrobně prostudovat a říci k němu své připomínky.

Vše už je tedy na vašich požadavcích a na vašich potřebách, které se vám budeme snažit splnit v co nejvyšší kvalitě !!!