ivagency@seznam.cz

Napište nám.

737 568 090

Zavolejte nám.

Ostrava

Tady se můžeme sejít.

GDPR (Ochrana osobních údajů)

Oznamovatel: Ivana Roščáková (Správce osobních údajů – dále jen „Agentura“).

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v plném znění.

Vyplněním požadavku, e-mailovou komunikací či uzavřením smlouvy dává klient Agentuře svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a údajů o společné komunikaci a učiněných poptávkách.

Agentura se zavazuje nakládat s osobními daty klientů (e-mailová adresa, telefonní kontakt, poštovní adresa, IČ, atd.) důvěrně a prohlašuje že veškeré údaje slouží výhradně pro potřeby Agentury.

Osobní údaje získané Agenturou v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky (klientem a Agenturou) v žádném případě nebudou dále poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány, ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

Klient má kdykoliv právo požádat prodávajícího o vymazání svých osobních údajů z databáze Agentury.

Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může klient kontaktovat Agenturu na e-mailové adrese ivagency@seznam.cz